Home » Bestuurlijk » Van de VCC Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Nieuws Bestuurlijk

Van de VCC Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

VCC moet vanzelfsprekend een plek zijn waar iedereen zich zowel op sportief als sociaal gebied thuis voelt, waar iedereen elkaar respecteert en zich verbonden voelt.

VCC wil een veilige sportvereniging zijn, waar iedereen gelijk is, met plezier komt en met plezier bezig is met zijn of haar sport. Wij (sporters, coaches, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) willen met elkaar zaken als pesten, ruzie, discrimineren, grensoverschrijdend gedrag en seksuele of fysieke intimidatie binnen onze vereniging voorkomen. Zoals gezegd, het moet veilig en leuk zijn om bij VCC te zijn en we vragen jou om ons te helpen een inclusieve, diverse en veilige omgeving te creëren.

We kunnen meer doen aan preventie. Bijvoorbeeld het trainen van coaches, teammanagers (en andere vrijwilligers) om signalen te herkennen. Ze te vertellen wat hun rol en verantwoordelijkheid is in het scheppen van een veilige sfeer, hoe om te gaan met lastige situaties, ze op de hoogte  te stellen van beleid en protocollen enz. Daar zullen we naar kijken, Maar het is ieders verantwoordelijkheid.

Als je gedrag ziet waarvan je denkt dat het niet in overeenstemming is met onze waarden, spreek mensen er op aan of neem contact met ons op. Als je ongepast gedrag hebt ervaren, raden we je aan dit ook te melden. Het is nooit ok om geconfronteerd te worden met ongepast gedrag. We hebben mensen die er zijn om naar je te luisteren. Bij VCC is dit Raheela Mahmood, de Vertrouwens Contact Persoon

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang/aanspreekpunt voor leden, sporters, coaches, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Binnen VCC is Raheela Mahmood de VCP en zij is te bereiken via counselor@voorburgcc.nl. Meer info is ook te vinden op de webpagina van de VCP.

Waarom een VCP?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit (onderzoek van NOC NSF en Centrum Veilige Sport Nederland) dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen VCC willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen VCC een VCP aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Door snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert, en ook kan herhaling zo voorkomen worden.

Bij de VCP kun je terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen het team, bijvoorbeeld in geval van pesten, het gevoel hebben er niet bij te horen door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur of in geval van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team en/of op VCC volgens jou niet klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden;
 • Het gevoel hebben dat je er door je uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of iemand anders op VCC ervaar je als onprettig;
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier op VCC last van heeft;
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • Je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als trainer, teamouder of coach verstandig is;
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; of
 • Als je twijfelt of jouw vraag bij de VCP thuishoort: gewoon vragen!

Hoe werkt een VCP?

Van de gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: (i) toestemming voor hebt gegeven en (ii) van op de hoogte bent. Soms is het belangrijk om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren

Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen (anoniem) zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 • De VCP biedt een luisterend oor;
 • De VCP zal samen met betrokkene een oplossing trachten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door begeleiding, bemiddeling, verwijzing of advisering;
 • De VCP behandelt een melding strikt vertrouwelijk. Indien nodig kan een melding anoniem gedaan worden;
 • De VCP stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging jaarlijks op de hoogte van het aantal en type meldingen die gedaan zijn;
 • De VCP kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan;
 • De VCP werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.Mocht je (om wat voor reden dan ook) niet met de VCP van VCC in gesprek willen dan kunt je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Ik ben me er bewust van dat hierboven heel veel informatie is en wellicht heb je vragen of wil je iets verduidelijkt hebben, schroom niet en neem contact op met voor een gesprek om eea toe te lichten.

Raheela Mahmood

 

Tags