Home » Bestuurlijk » VCC gaat voor 365 dagen cricket!
Nieuws Bestuurlijk

VCC gaat voor 365 dagen cricket!

Twee weken geleden is de aannemer begonnen met het verwijderen van de oude “netten”, inmiddels zijn alle grondwerkzaamheden gedaan om de nieuwe indoorhal de komende weken te realiseren. Na een proces dat allerlei hobbels kende (vergunningen, subsidie-aanvragen, verzekeringen enz.) is nu in gang gezet waar al een tijd van werd gedroomd: de bouw van nieuwe netten waar ‘s winters binnen crickettraining plaats kan vinden! In de zomer kunnen twee van de vier zijkanten worden verwijderd zodat er dan weer semi buiten kan worden getraind.

Vele leden hebben financieel bijgedragen om dit mogelijk te maken en een core team dat bestond uit Victor van Koolwijk en Dorith van der Laan hebben er ontelbare uren in gestopt om alles rond te krijgen, ook voor wat betreft de selectie van leveranciers voor de grondwerkzaamheden, de tent, de verlichting en last-but-not-least de ondergrond. Want die moet per se heel goed worden, zodat er optimaal kan worden gecricket. Er zullen vier netten komen, de meest linkse (vanuit het club huis) van 35 meter lang, de andere twee worden 50 meter lang (en kunnen evt nog doormidden, zodat bv bij jeugdtrainingen in 5 netten kan worden getraind.

Het is de bedoeling dat elk VCC team deze winter zijn eigen slot krijgt om te trainen, en verder zullen we ook proberen om uren te verhuren, zodat we er ook nog een beetje geld mee verdienen.

Hoewel dit het meest in het oog lopende project is op onze accommodatie gaat er nog een upgrade plaatsvinden: vijf van de zeven graswickets zullen worden omgevormd tot hybride pitches. Dat wordt gedaan door een Nederlands bedrijf dat iedere twee centimeter een kunstgrasspriet de grond in steekt. Dat verandert niets aan de kwaliteit van spelen, noch aan de wijze van onderhoud, maar betekent wel dat we veel meer en vaker op het graswicket kunnen spelen en natuurlijk

Er is en wordt voor beide projecten veel samengewerkt op allerlei gebieden met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, en daarvoor is VCC beide gemeenten zeer erkentelijk.