Home » Laatste nieuws » VCC zal inspreken op commissievergadering in zake inhuizing rugbyclub
Laatste nieuws

VCC zal inspreken op commissievergadering in zake inhuizing rugbyclub

130106-katheder_01Kom donderdag 29 september luisteren bij de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten. 19.30 uur, huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 Voorburg.

Zoals eerder gemeld heeft het college van B&W van Leidschendam-Voorburg vorige week een rapport gepresenteerd, waarin de aanbeveling wordt gedaan om voor € 63,500 ingrepen te doen op het hoofdveld van VCC om in het winterseizoen bespeling van rugby mogelijk te maken (zie voor rapport en artikel deze pagina).

We hebben nog de kans om vragen te stellen ter verduidelijking van het rapport (er staat volgende week een sessie gepland), maar het bestuur is van mening dat de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen niet deugt, waardoor er fouten instaan en de gemeenteraad dus ook niet van de juiste feiten op de hoogte is.

Als wij dat niet duidelijk maken, zal de gemeenteraad het rapport ter kennisgeving aannemen. Pas wanneer er tegengas wordt gegeven uit delen van de samenleving, bestaat de kans dat er echt iets mee wordt gedaan.

Vandaar dat wij ons democratisch recht willen gebruiken om morgenavond (donderdagavond 29 september) om 19.30 uur in te spreken bij de commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Plaats van handeling huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 in Voorburg.

Het zou fijn zijn als vele VCC-leden aanwezig zijn om te tonen dat dit ook een zaak is die hun zeer ter harte gaat.