Home » Nieuws » Verslag Algemene Ledenvergadering VCC
Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering VCC

vz_overdrachtOp vrijdag 8 april heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. In Richard de Lange heeft VCC een nieuwe voorzitter gevonden. Wouter Steffelaar, aftredend voorzitter werd zeer terecht benoemd tot Lid van Verdienste.

De ALV werd bezocht door zo’n 30 leden. Enkele highlights:

 • Behalve Wouter nam ook Dave Hardy afscheid. Aangetreden zijn Balkumar Marthi (wedstrijdsecretaris senioren) en Onno van Kessel (jeugdvoorzitter). Tevens zal  Alie Hard plaatsnemen in de jeugdcommissie. Zij zal zich met name richten op de tip-en-run, U9, U10 en U11.
 • Frits Holleman zal de nieuw opgerichte Feestcommissie gaan leiden.
 • Er is -wederom- een pittige discussie gevoerd over de financien. Er is geen contributie verhoging doorgevoerd en het bestuur heeft beloofd meer inzicht te geven omtrent de financiele constructie met de stichting (gebruikersvergoeding, graswicket). Verder is VCC nog in discussie met de KNCB over de financiele afhandeling van het WCL toernooi dat vorig jaar op ons complex is gespeeld.
 • Er worden gesprekken gevoerd met de rugbyclub die aan de Britse School is gelieerd (BSN Rugby) om de mogelijkheden te bekijken van bespeling van onze velden in de wintermaanden. Als eea meer vorm krijgt zal het bestuur het gesprek met de leden aangaan, om meningen te peilen.
 • VCC 1 zal dit jaar versterkt worden met 3 buitenlanders: 1 international uit Zimbabwe, een exchange speler uit Australie en een 30-jarige avonturier, eveneens uit Australie (de laatste heeft overigens ook een Nederlands paspoort).
 • Het bestuur heeft zijn plannen voor de periode 2011-2020 gepresenteerd. Het streven is om de beste en grootste cricket vereniging in Nederland te worden. 3 belangrijke pijlers zijn
  • Volledig: cricket voor iedereen
  • Competitief: teams op het hoogste niveau
  • Children: jeugd is een belangrijke kurk waar de vereniging op drijft
 • De volledige presentatie is hier te vinden:

    110318_Strategisch_plan_2011-2020.pdf

   Dit plan moet in de komende jaren verder uitgewerkt en verfijnd worden en worden omgezet in concrete acties.

Na een lange vergadering sluit de voorzitter om 23.15 de vergadering onder dankzegging voor de input van alle aanwezigen.