Home » Algemeen » Verslag ALV woensdag 24 januari
Algemeen

Verslag ALV woensdag 24 januari

Ruim 20 leden waren die woensdagavond aanwezig voor een soort van mid-term review van onze plannen ‘VCC op weg naar 2020’. Het bestuur had deze bespreking gekoppeld aan een voorstel tot verhoging en aanpassing van de contributie. In een inleidende notitie deed het gewag van een aantal ontwikkelingen: een terugloop van het aantal leden in de afgelopen jaren zorgt voor minder structurele inkomsten, de uitgaven zijn gestegen door onder andere het aantrekken van trainers en hogere vaste lasten. De derde kanttekening die gemaakt werd, betrof de inzet van leden om alle (extra) activiteiten te organiseren. VCC wil veel doen, gewoon als vereniging met veel wedstrijden en gezelligheid in het korte seizoen. VCC moet ook veel doen om extra inkomsten te genereren ter dekking van de extra uitgaven.

Aan het einde van de ALV waren er op deze gebieden behoorlijk wat plannen gesmeed, bijvoorbeeld voor ledenwerving (en met direct resultaat), de organisatie van de vrijdagavonden, een beter beheer van clubhuis, het benaderen van bedrijven voor clinics en scholen voor trainingen. Achter al die plannen staan namen. In het licht van de financiële ontwikkelingen ging de ALV akkoord met aanpassing van het contributiestelsel en een lichte verhoging.

De zomer- en wintercontributie zijn samengevoegd, waarbij het nieuwe all-in bedrag wat hoger is dan de vorige zomercontributie. Tevens werd besloten om het inschrijfgeld en de korting voor gezinsleden te laten vervallen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen junioren die wel of niet in de competitie spelen en tussen Dames die de T20 en/of de 40-overs doen. Het oude regime voor de wintertrainingen in het jaar 2017/2018 blijft nog gehandhaafd.

Nationaal kampioen T20 2024