Home » Algemeen » Verslag van de ALV
Laatste nieuws Algemeen

Verslag van de ALV

Op vrijdag 12 april was onze voorjaarsALV. Iets meer dan 30 leden waren aanwezig die hun steun uitspraken voor het technische en financiële beleid van de vereniging. In gezwind tempo voerde voorzitter Jos Jochemsen de vergadering door de stukken ter vaststelling daarvan. Het bestuur is uitgebreid door het toetreden van Maarten le Noble als jeugdvoorzitter.  Hij wordt gesteund door een actieve jeugdcommissie en we wensen hem en hen veel plezier en succes toe.  We danken ook Dorith van der Laan, Patrick de Leede en Richard de Lange voor hun extra inzet toen de functie van jeugdcommissaris vorig jaar niet vervuld kon worden.

Een belangrijk agendapunt was de beleidsnotitie ‘financiële kaders VCC 2020-2025’. Daarin schetst het bestuur dat VCC financieel nog steeds zeer gezond is, maar dat we door hogere structurele kosten bij ongewijzigd beleid keuzes zullen moeten maken. Dat uit zich nu al in een (draaglijk, maar toch) geprognosticeerd tekort op de begroting 2019. Daar wil het bestuur met leden de komende periode verder over denken om in de najaarsALV met concrete voorstellen te komen.