Home » Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het veilige en vertrouwde karakter van cricket in het algemeen en VCC in het bijzonder wordt bijna als vanzelfsprekend ervaren. Het is het bestuur van VCC er veel aan gelegen dat dit ook zo blijft. Daarom heeft zij ervoor gekozen om een aantal maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Eén van de maatregelen is het opstellen van huisregels en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon zal ervoor zorgen dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de vertrouwenscontactpersoon het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. De taken van een vertrouwenscontactpersoon liggen vooral op procedureel adviserend vlak.

Je kan contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving kan je ook contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt (In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldingsplicht). Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC/NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

De Vertrouwenscontactpersoon binnen VCC
Raheela Mahmood is de VCP voor VCC. Aarzel niet om contact op te nemen met haar als je daar om wat voor reden dan ook behoefte aan hebt. Haar contactgegevens staan hieronder

Raheela Mahmood (VCP Voorburg Cricket Club)

counselor@voorburgcc.nl
06 3008 5803