Home » Accomodatie » Winterstop. Winterstop?
Nieuws Accomodatie

Winterstop. Winterstop?

Het cricketseizoen 2019 is nu echt ten einde, hetgeen altijd het beste wordt gesymboliseerd door de najaarsrenovatie van de square. Die vond dinsdag 24 september plaats.

Square-renovatie

Daartoe hebben leden van de groundstaff (Lex, Jaap, Tom) met hulp van Bas, Floris, Brandon, Philippe en Stef talloze kilo’s klei vervoerd en uitgestrooid over de zeven pitches, nieuwe graszaadjes geplant enz. enz. om er vervolgens een mooi dranghek omheen te zetten. Nu kan de square in alle rust herstellen en weer in vorm komen voor het seizoen 2020. Hierbij nogmaals de complimenten aan de mannen die week in, week uit, prachtige pitches prepareerden voor alle VCC teams en tegelijkertijd allerlei onderhoudswerk voor hun rekening namen. Willem, Jaap, Paul, Paul, Lex, Tom: namens alle leden een groot dank je wel!

Teglijkertijd haalden Mark en Viv de bezem eens goed door het clubhuis, zodat daar de boel ook weer orderlijk eruit ziet en de rust weerkeert.

Rust? 

Dat valt nog wel mee. Wie af en toe nog eens langs het veld fietst, zal zien dat er op zaterdag volop activiteit is: de jongste jeugd van Wilhelmus speelt dan op mini voetbalveldjes op ons hoofdveld. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen sportclubs op Westvliet.

Nieuwe plannen

Tegelijkertijd wordt er bestuurlijk al weer vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen en maakt de jeugd zich op voor de indoortrainingen die ergens eind oktober/ begin november weer van start gaan. Daar hoort u ongetwijfeld binnenkort hier en via de nieuwsbrieven meer van.

De KNCB maakt ook plannen en het is interessant om daar iets van mee te krijgen via de website van TkCricket (https://tkcricket.com/news/). Daar worden de voorstellen op hun merites beoordeeld.